Rozruch Garbarni w Malborku

Zdjęcia udostępnił Pan Jacek Kullanda,
kierownik pierwszej drużyny Garbarni: